τι είναι η Πνευμονική ηχογραφία (VRI)


Δυναμική Ηχογραφία Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp)

H Δυναμική Ηχογραφία των Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp™) είναι μία νέα πρωτοποριακή εξέταση, με την οποία προσδιορίζουμε τις λειτουργικές και δομικές ιδιότητες των πνευμόνων και λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες για τον αερισμό και την φυσιολογία τους.

Η λειτουργία του V.R.I. βασίζεται σε ειδικούς αισθητήρες, οι οποίοι συλλέγουν τον ήχο, που παράγεται από τις δονήσεις του αέρα καθώς διέρχεται μέσα από το βρογχικό δένδρο και τον μετατρέπουν σε εικόνα (εικόνα 1).

 

Δυναμική Ηχογραφία Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp)

Το VRIxp™ είναι μία εξέταση μη επεμβατική, ακίνδυνη, χωρίς ακτινοβολία, απλή, γρήγορη και με άμεσα αποτελέσματα (εικόνα 2). Στις βασικές ενδείξεις της εξέτασης σημαντική θέση κατέχουν:

 • η πρώιμη εκτίμηση της λειτουργίας των πνευμόνων σε υγιείς καπνιστές
 • η ανίχνευση διαταραχών στη ΧΑΠ
 • ο έλεγχος του βρογχικού άσθματος
 • η διάγνωση πλευριτικής συλλογής, πνευμονίας, ατελεκτασίας, στένωσης τραχείας ή βρόγχου (εικόνα 4)
 • ο έλεγχος της βατότητας των αεραγωγών μετά από διαστολή ή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (εικ. 3)
 • η εκτίμηση του αερισμού διασωληνωμένων ασθενών στη ΜΕΘ

Δυναμική Ηχογραφία Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp)Εικόνα 3           Δυναμική Ηχογραφία Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp)Εικόνα 4

Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στο Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας αλλά και σε Μ.Ε.Θ., όπου η χρήση άλλων διαγνωστικών μέσων καθίσταται προβληματική, δυσχερής και πολλές φορές αδύνατη.

Ο προσδιορισμός της μετεγχειρητικής λειτουργίας ασθενών με νεόπλασμα του πνεύμονα, που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντικός. Η δυναμική πνευμονική ηχογραφία, α) με δεδομένη την εύκολη, χαμηλού κόστους και ακίνδυνη, δίχως ακτινοβολία ή ραδιενέργεια, χρήση της μεθόδου και β) με τον συνδυασμό της VRIxp™ τεχνολογίας και ειδικού software προγράμματος ανάλυσης και ποσοτικού προσδιορισμού (Οperating-plan, O-plan), απέδειξε μεγάλη ακρίβεια στον υπολογισμό της μετεγχειρητικής FEV1 (post-operative FEV1, PPO). Πρόσφατες μελέτες συνέκλιναν στο συμπέρασμα, ότι στον προεγχειρητικό προσδιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας, τα αποτελέσματα με τη μέθοδο VRIxp™ Ο-plan θα μπορούσαν να θεωρούνται εξ ίσου αξιόπιστα με εκείνα του ποσοτικού σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης

Δυναμική Ηχογραφία Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp)Εικόνα 5.

V.R.I.xp O-plan: Προσδιορισμός της μετεγχειρητικής αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε αρ. άνω λοβεκτομή

Με το πρόγραμμα V.R.I. xp Oplan προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια η μετεγχειρητική FEV1 (FEV1 PPO) του ασθενούς (εικόνα 5). Η εξέταση, πραγματοποιείται τη τελευταία προεγχειρητική εβδομάδα, είναι απλή και γρήγορη. Από το αποτέλεσμα ο θωρακοχειρουργός συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες για την έκταση και την ασφάλεια της χειρουργικής επέμβασης και αναγνωρίζει εκ των προτέρων τον «υψηλού κινδύνου» ασθενή. Σε πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, τα αποτελέσματα του V.R.I. xp Oplan συγκρινόμενα με εκείνα του σπινθηρογραφήματος αερισμού-αιμάτωσης, που θεωρείται μέχρι σήμερα η «gold-standard» προεγχειρητική εξέταση, βρέθηκαν παρόμοια και επιβεβαίωσαν με τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία της εξέτασης. Η μέθοδος V.R.I. πλεονεκτεί καθ’όσον είναι γρήγορη, χαμηλού κόστους, αναίμακτη, δίχως τη χρήση ακτινοβολίας ή ραδιενέργειας.

Ας σημειωθεί ότι, τα τελευταία 3 χρόνια, στα εργαστήρια της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού, μελετήθηκαν με τη μέθοδο V.R.I. xp Oplan, με ιδιαίτερη επιτυχία, περισσότεροι από 100 ασθενείς, που επρόκειτο να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.

Ερωτήσεις σχετικά με το VRIxp

Πως λειτουργεί;

Όταν ο αέρας διέρχεται στους βρόγχους δημιουργεί δονήσεις ανάλογες με τις δομικές και λειτουργικές ιδιότητες των πνευμόνων. Ειδικοί αισθητήρες ήχου συλλέγουν και επεξεργάζονται την ενέργεια της δόνησης και την μετατρέπουν σε δυναμική απεικόνιση που μας δίνει πληροφορίες για τον αερισμό και τη φυσιολογία τους.

Πως γίνεται η εξέταση;

Η δυναμική ηχογραφία των πνευμόνων (VRIxp, Vibration Response Imaging) είναι γρήγορη, μη επεμβατική, δίχως ακτινοβολία και μπορεί να γίνει σε κάθε κλινική κατάσταση. Οι αισθητήρες τοποθετούνται στη πλάτη του ασθενούς, αναπνέει φυσιολογικά για 12 sec και η εξέταση ολοκληρώνεται.

Ποια τα πλεονεκτήματα του VRIxp;

Η εξέταση είναι τελείως ακίνδυνη, μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές και δίνει άμεσα αποτελέσματα, επιτρέποντας στον ιατρό να επιτυγχάνει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Τι άλλο εμφανίζεται στην απεικόνιση με το VRIxp;

Το VRIxp οπτικοποιεί το χρόνο, την περιοχή και την κατανομή των συριγμών και των τριξιμάτων (CW-crackles and wheezes) κατά τον αναπνευστικό κύκλο.

Ποσοτικά πνευμονολογικά δεδομένα (QLD)

Το VRIxp παρέχει ποσοτικά δεδομένα (QLD, Quantitative Lung Data), ένα τοπικό υπολογισμό της λειτουργίας του δεξιού και του αριστερού πνεύμονος, προσδιορίζοντας ποσοτικά την κατανομή των δονήσεων μεταξύ των τμημάτων των πνευμόνων.

Τι είναι το VRIxp Oplan;

Με το VRIxp Oplan software παρέχονται στον ιατρό ακριβείς πληροφορίες για την μετεγχειρητική αναπνευστική λειτουργία (post-operative lung function) και τον μετεγχειρητικό FEV1 ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε θωρακοχειρουργική επέμβαση (λοβεκτομή ή πνευμονεκτομή)

Σε ποιες κλινικές καταστάσεις εφαρμόζεται το VRIxp;

 • Μελέτη αερισμού και φυσιολογίας, προσδιορισμός λειτουργικών και δομικών ιδιοτήτων των πνευμόνων
 • Check–up πνευμόνων
 • Πρώιμη εκτίμηση της λειτουργίας των πνευμόνων σε υγιείς καπνιστές
 • Ανίχνευση των διαταραχών στη ΧΑΠ
 • Έλεγχος του βρογχικού άσθματος
 • Διάγνωση ατελεκτασίας, στένωσης βρόγχου, απόφραξης και πλευριτικών συλλογών
 • Προσδιορισμός του μετεγχειρητικού FEV1 σε λοβεκτομή ή πνευμονεκτομή
 • Επεμβατική πνευμονολογία (stent, dilatation, κλπ): έλεγχος του αποτελέσματος
 • Εκτίμηση του αερισμού ασθενών σε μηχανικό αερισμό στη ΜΕΘ

Βιβλιογραφία

Estimating Postoperative Lung Function and Surgical Risk of Lung Resection by Quantitative Breath Sound Μeasurements and Operation Planning SoftwareFree To View. Frank Detterbeck, MD; Merav Gat, MSCE; Daniel Miller, MD; Seth Force, MD; Cynthia Chin, MD; Hiran Fernando, MD; Joshua Sonett, MD; Rodolfo Morice, MD. CHEST. October 2011;140(4_MeetingAbstracts):849A-849A. doi:10.1378/chest.1117508
Vibration Response Imaging (VRI) of the Lung in Healthy Japanese Men. M. Mineshita1, J. Saji1, H. Kida1, F. Ιshikawa1, H. Nishine1, M. Nakamura1, M. Ohshige1, A. Ishida1, Y. Matsuoka1, T. Inoue1, M. Hoshino1, T. Shirakawa1 and T.Miyazawa1. 1St. Marianna University School of Medicine, Kawasaki, Japan.
Using VRI Lung Sound Measurements to Differentiate between COPD and CHF in the Emergency Department. Charles Pollack, Jr.1, Harrison Alter2, Rita Cydulka3, Jason Lau4, Anat Lissak5, Nisha Ramamoorthy6, David Slattery4, Benjamin Wiederhold2 Pennsylvania Hospital/University of Pennsylvania1, Highland General Hospital, Oakland2, MetroHealth Medical Center, Cleveland3, University of Nevada at Las Vegas4, Deep Breeze, Ltd, Or Akiva, Israel5, Ross University School of Medicine, Dominica, West Indies6
Jimenez, Unai, et al. Evaluation of the Utility of Vibration Response Imaging Device and Operation Planning Software in the Assessment of Patients Before Lung Resection Surgery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2010, Jan 30.
Morice RC, Jimenez CA, Eapen GA, et al. Using Quantitative Breath Sound Measurements to Predict Lung Function Following Resection. J Cardiothoracic Surg. 2010; 12;5;81.
Κοινοποιήστε στο ...