τι είναι η Θωρακοσκόπηση


Η θωρακοσκόπηση (Medical Thoracoscopy) είναι μία απλή, ελάχιστα επεμβατική και ασφαλής μέθοδος, που εκτελείται από τον επεμβατικό πνευμονολόγο με τοπική αναισθησία και μέθη σε ενδοσκοπικό θάλαμο.

Θωρακοσκόπηση | Dr Ηρακλής Τιτόπουλος, επεμβατικός πνευμονολόγος

Η θωρακοσκόπηση έχει θέση σε ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών ενδείξεων.

 Διαγνωστικές ενδείξεις:

 • Πλευρίτις αδιάγνωστη
 • Καρκίνος πνεύμονα
 • Μεσοθηλίωμα – σταδιοποίηση
 • Παθήσεις υπεζωκότα
 • Περιφερικός πνευμονικός όζος

 Θεραπευτικές ενδείξεις:

 • Κακοήθης πλευρίτις
 • Χημική πλευροδεσία
 • Πνευμοθώρακας
 • Συμφυσιόλυση

Η κύρια διαγνωστική της εφαρμογή αποτελεί η διερεύνηση της πλευριτικής συλλογής. Η διαγνωστική ικανότητα της θωρακοσκόπησης σε ασθενείς με κακοήθη πλευριτική συλλογή είναι 95%. Σημαντική θέση κατέχει στη σταδιοποίηση του μη–μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, στη λήψη βιοψίας και στη διάγνωση του μεσοθηλώματος (επιθηλιακό, σαρκωματώδες ή διφασικό). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο η απλή παρακέντηση όσο και η τυφλή βιοψία, έχουν σαφώς μικρότερη διαγνωστική αξία.

Εξίσου σημαντική είναι και η αποτελεσματικότητα της θωρακοσκόπησης στη θεραπευτική αντιμετώπιση νoσημάτων του υπεζωκότα. Με τη βοήθεια της θωρακοσκόπησης, η αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας κακοήθους πλευριτικής συλλογής ανέρχεται σε 90%. Πολλές άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως το εμπύημα και ο πνευμοθώρακας αντιμετωπίζονται σήμερα με τη βοήθεια της θωρακοσκόπησης, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, όπως στη περίπτωση του πνευμοθώρακα, που ανέρχεται σε 95%.

 Πολυμέσα :

(Dr. Iraklis Titopoulos, MD, PhD  YouTube Channel)

 

Θωρακοσκόπηση

Νεοπλασματική πλευριτική συλλογή, χημική πλευροδεσία με mini-θωρακοσκόπηση (talk poudrage)

 

Διαγνωστική Θωρακοσκόπηση

Medical thoracoscopy-βιοψία τοιχωματικού υπεζωκότα

 

mini-Θωρακοσκόπηση

 • Νεοπλασματική Πλευριτική Συλλογή
 • Πολλαπλές εμφυτεύσεις στον τοιχωματικό, διαφραγματικό και σπλαχνικό υπεζωκότα.
 • Βιοψίες λαβίδας από τις βλάβες.
 • Χημική πλευροδεσία με ιωδιούχο ταλκ.

 

Mini thoracoscopy (Richard Wolf) – Εμπύημα ημιθωρακίου

Επεμβατική Πνευμονολογία:
-Σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές,
-ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός πρώτης γραμμής

 • Ευμεγέθης εγκυστωμένη πλευριτική συλλογή αριστερού ημιθωρακίου (εμπύημα)
 • Θωρακοσκοπική αντιμετώπιση του εμπυήματος-παροχέτευση

Κοινοποιήστε στο ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •